berdirinya daulah abbasiyah tidak lepas dari beberapa faktor diantaranya adalah

Penyebab runtuhnya Daulah Abbasiyah. Foto: Unsplash


Daulah Abbasiyah menjadi masa urut-urutan


Islam


yang sudah agak gelap sejauh lima abad, ialah di tahun 132 H atau 750 M sampai 656 H maupun 1258 M. Saja, coba


sebutkan tiga penyebab runtuhnya Daulah Abbasiyah

!


Awal mula keruntuhan berpokok Daulah Abbasiyah sebetulnya disebabkan maka itu beberapa faktor. Salah satunya yakni perang sipil yang terus menerus terjadi, sehingga menyebabkan alai-belai dan perebutan kekuasaan.


Menurut buku


Sejarah Pendidikan Islam


karya J. Sutuyhi Pulungan, Daulah Abbasiyah diambil dari nama seorang pakcik berpunca Rasulullah SAW nan bernama al-Abbas ibn Abd al-Muthalib ibn Hasyim.Pembina dari Daulah Abbasiyah ini sendiri adalah


Abdullah As-Saffah polong Ali kacang Abdullah bin Al-Abbas. Selama masa kejayaannya, Daulah Abbasiyah dipimpin oleh setidaknya 37 khalifah.


Pada tahun ini, arwah dari peradaban Selam sudah sangat berbudaya, sehingga bisa dikatakan umpama zaman keemasan dari


agama


Islam. Puncak kejayaan tersebut telah termasuk ke n domestik latar kekuasaan, kebijakan, ekonomi, dan pula kebudayaan serta pengetahuan.


Salah suatu khalifah dari Daulah Abbasiyah, yaitu Khalifah Harun ar-Rasyid sangat peduli dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Bahkan di zaman tersebut, ia mendirikan lembaga ilmu proklamasi yang diberi nama Baitul Hikmah.


Lembaga tersebut dijadikan sebagai rahasia penerjemah, penelitian, dan pengkajian ilmu taman bacaan serta bagan pendidikan. Tidak sekadar itu, sejumlah ulama dan pula akademikus lahir di masa kejayaan Daulah Abbasiyah.

Perang saudara bintang sartan salah suatu faktor Daulah Abbasiyah. Foto: Unsplash


Memendekkan bersumber buku harian Hobatan Perpustakaan UIN Alauddin Makassar, para ahli ulama yang dilahirkan di tahun Daulah Abbasiyah, adalah ahli hadits, sebagai halnya Imam Bukhari, Rohaniwan Muslim, Tepung Daud, Ibnu Majah, dan At Tirmidzi.


Sedangkan di dalam bidang ilmu hitung, teori Aljabar dilahirkan makanya Al Khawarizmi dan Umar Khayam nan menulis Treatise On Algebra.


Runtuhnya Daulah Abbasiyah Karena Perang Saudara


Mengutip buku


Bangkit dan Runtuhnya Daulah Bani Saljukkarya Prof. Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi, penyebab dari keruntuhan Daulah Abbasiyah berhubungan rapat persaudaraan dengan


perang sipil


dan perebutan yuridiksi.


Berikut penjelasan dari


penyebab runtuhnya Daulah Abbasiyah.1. Pemilikan kekuasaan, keluih perang saudara


Perebutan distrik yuridiksi nan luas membentuk terjadinya persaingan di antara keluarga Abbasiyah. Karena persaingan dari pencaplokan daerah kekuasaan, timbul beraneka macam variasi perang saudara.


Pada perian Daulah Abbasiyah, semakin banyak pendatang bau kencur berpokok Bani Persia yang sudah memeluk Islam. Namun, Islam yang dipahami merupakan visiun dari Syiah.


Justru, ada bilang ulama nan tergerak karena paham Selam Syiah, akibatnya ajaran Islam pun semakin terpecah belah.3. Hidup berfoya-foya dan lupa akan musuh


Hamir mendekati masa kehancuran, Daulah Abbasiyah hanya memiliki kewedanan di sekitar Baghdad. Para pasukan berangkat memposisikan dirinya di daerah nan jauh, sehingga momen suka-suka imbangan, para bangsawan doang menikmati harta dan lupa seandainya ada bandingan.

Source: https://kumparan.com/kabar-harian/3-penyebab-runtuhnya-daulah-abbasiyah-perebutan-kekuasaan-dan-perang-saudara-1xKEQk8sDil