Belajar Bahasa Arab Nahwu Dasar Pelajaran Ke 20

Abjad Hamzah (Penggalan I)


Keberagaman-tipe Fungsi Hamzah Didalam Bahasa ‘Arab

(Bagian Mula-mula)


Hamzah

[ ء ] yakni huruf  pertama dalam pengucapan abjadiyah ‘arab, yang memiliki sejumlah fungsi dalam bahasa ‘Arab, diantaranya :

هَمْزَةُ التَّسْوِيَةِ

Hamzah Taswiyah

 • هَمْزَةُ التَّسْوِيَةِ

  Hamzah Taswiyah


  : Hamzah yang terdapat setelah prolog

  سََوَاءٌ

  (yang artinya : “setimpal saja”
  , merupakan : kerumahtanggaan rang menyesuaikan dua situasi), dan dalam susunan begitu juga ini Hamzah tersebut harus disertai sebuat kata nan dinamai :  أَمْ الْمُعَادَلَةِ
  (Am Mu’adalah
  , nan diartikan :
  “ataupun”), contohnya dalam Firman Allah –ta’ala- saat Tuhan menceritakan tentang mustakbirin (orang-orang snobis) dimana pada hari kiamat kelak  mereka akan bersabda :

سَوَاءٌ
عَلَيْنَا

أَ

جَزِعْنَا
أَمْ
صَبَرْنَا
مَا لَنَا مِنْ مَحِيْصٍ


Artinya

:
setinggi saja
untuk kita

apakah

kita mengeluh

ataupun
kita menahan perasaan
maka tidaklah ada lakukan kita arena culik diri” QS.Ibrahim:21. Sepenuhnya… »

Kursus Dasar 10: Sebutkan Etiket Muannats

Sebutkan Tanda Muannats dari Isim-Isim Berikut Ini

N domestik pelajaran ke-14 telah diuraikan merek-logo isim muannats. Bakal tanya-soal berikut ini, silakan sebutkan tanda muannats dari per isim. Nomor 1 yaitu contoh. Selamat mengerjakan!

1. حُبْلَى (Wanita hamil) →
Isim yang distingtif untuk dayang

2. هُرَيْرَةُ (Kucing betina katai)
3. كُبْرَى (Minimal besar)
Sepenuhnya… »

Pelajaran Dasar 9: Berubah Menjadi Normal Mudzakkar Salim, Jamak Taksir, atau Kedua-Duanya

Suatu isim mufrod bisa berubah menjadi jamak, dengan bentuk persilihan yang telah kita pelajari di
Pelajaran ke-11. Latihan mewujudkan isim jamak juga mutakadim ditampilkan di
Latihan Radiks 2

Buat tuntunan kali ini, kita akan menguji kemampuan kita cak bagi menentukan suatu isim mufrod mudzakkar akan berubah menjadi (1) seremonial mudzakkar salim saja, (2) formal taksir saja, alias (3) bisa berubah menjadi kedua-duanya (seremonial mudzakkar salim dan jamak asa). Sebagai rujukan melakukan cak bimbingan ini, mari beber
Latihan ke-12

Sebutkanlah bentuk jamak dari isim-isim mufrod berikut ini:

1. نَبِيٌّ (Nabi)

2. رَسُوْلٌ (Rasul)

3. اَسَدٌ (Raja rimba)
Sebaik-baiknya… »

Tutorial Pangkal 8: Bedakan Jumlah Ismiyyah, Jumlah Fi’liyyah, dan Syibhul Jumlah

Tentukanlah Mana Kuantitas Ismiyyah, Mana Jumlah Fi’liyyah, dan Mana Syibhul Total

1. قَامَ زَيْدٌ

2. هَذَا زَيْدٌ

3. زَيْدٌ يَقُوْمُ
Selengkapnya… »

Bahasa Arab Dasar 120: Tawabi’ Lil Majrur Dan Penutup

اَلتَّوَابِعُ لِلْمَجْرُوْرِ
Tawabi Sreg Isim Majrur

1. اَلنَّعْتُ

Teoretis:

هَذِهِ القِصَّةُ ذُكِرَتْ فِي حَدِيْثٍ صَحِيْحٍ (Kisah ini disebutkan di privat hadits nan shohih)

2. اَلْعَطْفُ

Lengkap:

كَتَبْتُ بِالدَّفْتَرِ وَالقَلَمِ (Aku menulis dengan memperalat gerendel catat dan pena)

Selengkapnya… »

Bahasa Arab Dasar 119: Faidah Idhofah

Faidah:

1. Secara mahajana, makanan makna idhofah mempunyai tiga faedah:

a. Berfaedah مِنْ (terbit)

Contoh:

خَاتَمُ حَدِيْدٍ (Cincin ferum)

Maknanya adalah,

خَاتَمٌ مِنْ حَدِيْدٍ (Cincin dari besi)

Selengkapnya… »

Bahasa Arab Dasar 118: Syarat-Syarat Idhofah

شُرُوْطُ الإِضَافَةِ
(Syarat-Syarat Idhofah)

Syarat-syarat idhofah ada 3:

1. Mudhof tidak boleh ditanwin. Contoh:

حَقِيْبِةٌ = mudhof

مُحَمَّدٌ = mudhof ilaihi

Susunan idhofahnya adalah,

حَقِيْبَةُ مُحَمَّدٍ (Tas Muhammad)

Seutuhnya… »

Bahasa Arab Pangkal 117: Jenis-Macam Mudhaf Ilaihi

Bahasa Arab Dasar 116: Majrur Dengan Idhafah

اَلْمَجْرُوْرُ بِالإِضَافَةِ
(Majrur Karena Idhafah)

Idhafah adalah bentuk penyandaran suatu isim dengan isim yang tak.

Paradigma:

كِتَابُ مُحَمَّدٍ (Bukunya Muhammad)

خَاتَمُ ذَهَبٍ (Ring emas)

Selengkapnya… »

Bahasa Arab Sumber akar 115: Faidah Isim Majrur Dengan Abjad Jer

Faidah:

1. Huruf حَتَّى boleh turut ke isim atau fi’il.

Jika حَتَّى turut ke isim maka berfungsi sebagai huruf jer.

Jikalau حَتَّى turut ke fi’il maka berfungsi seumpama huruf penashob.

Sempurna:

اِجْتَهِدْ حَتَّى تَصِلَ إِلَى مَا تَرْجُوْ (Bersungguh-sungguhlah sampai beliau sampai ke apa yang engkau harapkan)

Selengkapnya… »

Bahasa Arab Dasar 114: Contoh Pemakaian Huruf Jer

Teoretis masing-masing penggunaan huruf jer:

1. مِنْ (Semenjak)

خَرَجْتُ مِنَ الْمَنْزِل (Aku keluar dari rumah)

هَذِهِ الصَّدَقَةُ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ (Shadaqah ini dari orang-orang yang berbuat baik)

2. إِلَى (Ke)

سَأَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِد (Aku akan menjauhi ke musala)

Sepenuhnya… »

Bahasa Arab Dasar 113: Majruratul Asma Aksara Jer

Bahasa Arab Dasar 112: Tawabi Berpangkal Isim Manshub

Bahasa Arab Dasar 111: Faidah Munada

Faidah:

1. Khusus untuk lafazh jalalah Allah الله, saja boleh menggunakan abc nida’ يَا .

Contoh:

يَا اَللهُ

Biasanya bagi memanggil lafzhul jalalah Almalik digunakan اَللّهُمَّ (Ya Allah)

Seutuhnya… »

Bahasa Arab Dasar 110: Munada Dengan Alif Lam

Memanggil kata yang terletak “ال“:

Untuk kata yang terdapat “ال” nya, ada sejumlah ketentuan dalam pemanggilannya.

1. Kata nan di panggil I’robnya marfu’

2. Menambahkan lafazh berikut selepas huruf nida’:

a. أَيُّهَا Untuk isim mudzakkar SCP-401

b. أَيَّتُهَا Untuk isim muannats

Sesudah-sudahnya… »

Source: http://badaronline.com/category/nahwu

Posted by: and-make.com